• Instagram

GÜVEN

İLETİŞİM

İŞBİRİĞİ

Primer Hipotiroidi Hashimoto Tiroiditi nedir?

 

Cevap: Vücudumuzdaki bir grup savunma hücresinin tiroid hücrelerini yabancı alğılayıp antikor aracılı yada doğrudan saldırı yaparak tiroid hücrelerini öldürmesi sonucu gelişen kronik, ilerleyici bir hastalıktır. Yavaş yavaş gelişir. Kanda anti tiroid peroksidaz ve veya antitiroglobulin isimli iki antikordan ikisinin veya birinin yüksekliği bulunur. Bu antikorlar tiroid hücrelerini yavaş yavaş tahrip ederler. Hastalık dünyanın % 10 da görülür ve hastaların çoğu kadındır.