• Instagram

GÜVEN

İLETİŞİM

İŞBİRİĞİ

Kan Yağımda Yükseklik Var ? Herkes bir şey söylüyor

 

Ne yazık ki "kan yağları" tanı ve tedavisi yapan hekimlerin de bir kısmı yeterli bilgi ve deneyime sahip değildir

 Bazı tıp mensupları da yazılı ve görsel basında "kan yağları" tedavisinde kullanılan ajanlar hakkında bilimsel kanıtlara dayanmayan olumsuz ifadelerde bulunarak hastalarda ve hatta bazı hekimlerde konuyla ilgili çekincelerin oluşmasına neden olmaktadırlar.