GÜVEN

İLETİŞİM

İŞBİRİĞİ

Obezite; Tedavideki sıkıntılarımız 

Sağlık çalışanlarının pek çoğu obeziteyi bir hastalık gibi görmeme eğilimindedir. Doktorların bir kısmı obezite hastalarının isterlerse zayıflayabileceklerine inanır ve obez olmalarını kişilerin iradesiz oluşlarına bağlarlar.


     Oysa obezitenin etiyopatogenezi son derece karmaşıktır ve iştah merkezinin kontrolunu etkileyen, kişisel irade dışında pek çok faktör mevcuttur.


     Dolayısıyla, sağlık çalışanlarının obezitenin karmaşık ve çok faktörlü patogenezinin farkında olması, yargılayıcı tutum takınmadan, hastalarının motivasyonlarını iyi değerlendirebilmesi ve her hastayı bireysel olarak ve uygun biçimde değerlendirmesi gereklidir.