TİROİD NODÜLÜ

Tiroid bezi içinde tespit edilen çoğu zaman iyi huylu topaklardır. Toplumdaki sıklığı fazladır, neredeyse her iki kişiden birinde nodül bulunmaktadır. 

Hekim muayenesi ile tespit edileceği gibi boyun bölgesine uygulanan ultrason, tomografi, MR gibi görüntüleme teknikleri ile tespit edilebilir. Hasta gırtlağının etrafında şişlik fark etmesiylede tespit edilebilir. 

Tiroid bezinde nodül tespit edildiğinde 3 soruya cevap verilmelidir. 

1-Hormon üretiminde sorun varmı ? tiroid hormon testlerinin muhakkak yapılması gerekmektedir.

2-Nodül veya nodüller etraf dokulara bası yapıyormu ?, nodül gırtlağa ve ses sinirine basarak ses kısılması, şah damarına basarak beyne giden kan dolaşımının bozulmasına, yemek borusuna basarak yutma zorluğuna neden olabilir.

3-Nodüllerin % 5 'i tiroid kanseri nedeni olduğundan muhakkak GÜVENİLİR ellerde tiroid ultrasonu ile değerlendirilmeli, ultrasonografik özellikleri kötüyü telkin ediyorsa biyopsi yapılmalıdır. Biyopsinin iki önemli amacı vardır, birincisi nodül kanserli bir nodül ise tanı almayı sağlar hastaya operasyon kararı aldırır, ikincisi ise sonuç iyi ise hastanın gereksiz yere cerrahiye gitmesini önler.

Biyopsi sonucu  iyi olup çevre dokuya bası yapmayan nodül veya nodüller belirli aralıkla ultrason takibine alınır. Özelliklerinde olumsuz yönde değişiklik olursa tekrar biyopsi yapılır. Operasyona verilen tüm hastaların tiroid dokusu etrafındaki lenfbezlerinin ultrasonla işlem öncesi değerlendirilmesi gerekmektedir.

BİYOPSİ SONUCU KÖTÜ GELMEYEN HASTALARDA  OPERASYON KRİTERLERİ

Bası yapan veya büyüme hızı ile daha ileri yaşlarda bası yapabileceği tahmin edilen çoklu  nodüllü bireyde. 

 

Güvenle takip edilemeyeceği düşünülen, çok sayıda nodülü olan, özellikle genç,orta yaş hastalarda

 

Boyuna ışın hikâyesi olan çoklu nodüllü bireyde 

 

Ret proto onkogen mutasyon taşıyıcılarında 

 

Nodüller hasta için ciddi psişik kaygı yaratıyor ve hasta opere olmamaya ikna edilemiyorsa