Hastalar İçin Eğitim ve Bilgilendirme Videoları

1-Guided intraoperative scintigraphic tumor targeting of metastatic cervical lymph nodes in patients with differentiated thyroid cancer: A single-center report.

Ethem Turgay Cerit1, Mehmet Muhittin Yalçin1, Çiğdem Özkan1, Müjde Aktürk1, Alev Eroğlu Altinova1, Ümit Özgür Akdemir2, Murat Akin3, Emre Arslan1, Ayhan Karakoç1, Ali Riza Çimen1, Nuri Çakir1  Arch Endocrinol Metab. 2018;62/5

 

2-Serum omentin-1 levels and endothelial dysfunction in obesity    Çimen, A. R.; Cerit, E. T.; Iyidir, O. T.; Karakus, R.; Uyar, B. B.; Toruner, F. B.; Cakir, N.; Arslan, M.         ACTA ENDOCRINOLOGICA 13(2):138-143 · January 2017

 

3-A Case Report of Bilateral Adrenal Sarcomatoid Carcinoma  Ozlem Turhan Iyidir,1Ethem Turgay Cerit,1ÇiLdem Özkan,1EroLlu AltJnova,1 Ali RJza Çimen,1Sinan Sözen,2Mustafa Kerem,3Müjde Aktürk,1Leyla MemiG,4 BaloGTörüner,1Nuri ÇakJr,1and Metin Arslan1 Case Reports in Surgery Volume 2016, 

4-Hyperparathyroid crisis presenting with hyperemesis gravidarum      Yilmaz BA, Altay M, Değertekin CK, Çimen AR, Iyidir ÖT, Biri A, Yüksel O, Törüner FB, Arslan M. Arch Gynecol Obstet. 2014 Oct;290(4):811-4.

5-A Rare Cause of Hypokalemia: Aldosterone-Secreting Adrenocortical Carcinoma  Ethem Turgay Cerit Ali Rıza Çimen Özlem Turhan  İyidir Müjde  Aktürk Füsun Baloş  Törüner Sinan Sözen Metin  Arslan. Turk J Endocrinol Metab 2014; 18: 31-32

6-Ultrasonographic and Fine Needle Aspiration Biopsy Characteristics of Patients Operated for Nodular Goitre  İyidir Ö,Özkan Ç, Altınova A, Cerit E, Çimen A.R, Değertekin C, Altay M, Çölbay M, Göçün P,Taneri F, Aktürk M,Törüner F, Karakoç A, Yetkin İ, Ayvaz G, Çakır N, Metin A  Jan 2014 Gazi Medical Journal

7-A high chromogranin A: Is it always a tumor?  Turhan Iyidir O, Cimen AR, Değertekin CK, Baloş Törüner F, Cakır N, Arslan M.  Turk J Gastroenterol. 2013;24(2):186-7. 

8-Rhino-orbito-cerebral mucormycosis: A case report  Özlem Turhan İyidir, Mustafa Altay, Ali Rıza Çimen, Murat Yılmaz, Banu Aktaş Yılmaz, Erkam Sencer, Füsun Baloş Törüner, Nuri ÇakırDec 2012 Gazi Medical Journal

9-Methods for Body Composition Analysis in Adults   CİMEN A.R, Ayvaz G  May 2011 The Open Obesity Journal

10-The Association of Neurofibromatosis, Bilateral Pheochromocytoma and Primary Hyperparathyroidism   Altinova AE, Toruner F, Cimen AR, Karakoc A, Atasever T, Yetkin I, Ayvaz G, Cakir N, Arslan M.

Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2007 Jul;115(7):468-70.

11-Investigation of the relationship between serum hormones and pilonidal sinus disease: a cross-sectional study. Özkan Z, Aksoy N, Emir S, Kanat BH, Gönen AN, Yazar FM, Çimen AR. Colorectal Dis. 2014 Apr;16(4):311-4

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1-Nodüler Guatrlı hastalarda Patoloji ve Sitoloji Sonuçlarının Retrospektif incelenmesi. Özlem Turhan İyidir, Ali Rıza Çimen, Çiğdem Özkan, Füsun Törüner, Metin Arslan, 34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2012, Antalya

2-Bilateral Primer Adrenokortikal Sarkomatoid Karsinom:Literatürde ilk vaka. Özlem Turhan İyidir, Mustafa Altay, Ethem Turgay Cerit, Çiğdem Özkan, Alev Eroğlu Altınova, Ali Rıza Çimen, Sinan Sözen, Mustafa Kerem, Müjde Aktürk, Nuri Çakır, Metin Arslan. , 34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2012, Antalya

3-Adrenal İnsidentaloma Vakalarının Tanı ve Takip Özellikleri:Tek merkez deneyimi: Ethem Turgay Cerit, Ali Rıza Çimen, Çiğdem Özkan, Ceyla Konca Değertekin, Özlem Turhan İyidir, Mustafa Altay, Mehmet Çölbay, Alev Altınova, Müjde Aktürk, Füsun Baloş Törüner, Ayhan Karakoç, İlyan Yetkin, Göksun Ayvaz, Nuri Çakır, Metin Arslan. 34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2012, Antalya

4-Remisyonda Retinoblastoma tanısı ile izlenen tirpid kanseri olgusu. Çiğdem Özkan, Ali Rıza Çimen, Ethem Turgay Cerit, Özlem Turhan İyidir, İlyan Yetkin, Göksun Ayvaz, Nuri Çakır. 34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2012, Antalya

5-Lenfoma Tanısı ile izlenen hastada tiroid nodülünde difüz büyük b hücreli lenfoma tutulumu. Çiğdem Özkan, Ali Rıza Çimen, Özlem Turhan İyidir, Ethem Turgay Cerit, Müjde Aktürk, Gülsan Türköz Sucak, Göksun Ayvaz, Nuri Çakır, Metin Arslan. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2011, Antalya